Montering av handfat

I vår tjänst "Montering av handfat" ingår: • Montering av handfat • Montering och anslutning av blandare till befintligt tillvatten. Din uppgift:• Kontrollera så att handfatet har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan. • Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av. • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. • Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme. • Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej. • Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren. • Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej. • Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör. Tips från experterna:• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS- montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för Montering av handfat:• Handfat • Blandare

1,398.42 kr


Produkt från:
BYGGmax