Montera Kakel

I vår tjänst sätta standardkakel ingår: • Applicering av tätskikt på befintligt underlag • Sättning av kakel • Fogning, rengöring • Polering. • Mjukfogning (silikon) Din uppgift:• Mät upp badrummets respektive ytor, både golv och vägg, i kvadratmeter. Ta väggens längd x vägens höjd så får du väggens kvadratmeteryta. För golvytan mäter du helt enkelt rummets längd x rummets bredd, på så vis får du antalet kvadratmeter. • Tänk på att köpa rätt kakelplattor. Plattorna som måste mönsterpassas eller som överstiger 20 x20 cm måste ansvarig entreprenör ge sitt godkännande innan arbetet påbörjas. Detta gäller även mosaik. • Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. Tips från experterna:• Tänk på att väggarnas konstruktion måste vara godkända enligt gällande normer. Det kan hända att väggarnas konstruktion måste förstärkas alternativt riktas. • Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme. • Glöm inte att beställa kompletterande tjänster så som målning, el, och vvs om du vill ha hjälp med dessa tjänster. Materialchecklista för montering kakel:• Primer • Ångspärr • Våtrumsremsa • Rörmanschetter • Tätmembran • Fästmassa/Fix • Kakelkryss • Kakel • Kakelfog • Bygg&Våtrumssilikon • Maskeringstejp

836.05 kr


Produkt från:
BYGGmax