Montering kakel Kök

I vår tjänst montering av kakel i kök ingår montering av kakel inkl fogning. OBS. Priset baseras på standardstorlek. Gäller det mosaik, stora plattor, mönsteranpassning eller oregelbunden plattsättning tillkommer en kostnad enligt överenskommelse med plattsättaren. Din uppgift• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. Tips från experterna- Materialchecklista för montering av kakel• Kakel • Fix • Fog • Silicon

682.00 kr


Produkt från:
BYGGmax