Rivning Kakel

I vår tjänst Rivning av befintligt kakel ingår: • Rivning av befintligt kakel. Din uppgift:• Mäta upp badrummets väggyta i kvadratmeter. Ta väggens längd x väggens höjd så får du ut väggen kvadratmeteryta. • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. Tips från experterna:• Glöm inte att beställa vår tjänst ”Storsäck” för borttransport av rivnings- och restavfall. • Tänk på att förbereda ett utrymme där de demonterade delarna kan förvaras. Materialchecklista för rivning av kakel• Mjölkpapp • Maskeringstape • Storsäck för byggmaterialavfallet

650.20 kr


Produkt från:
BYGGmax