Provbit Klinker Nodo Beige

Nu kan du välja kakel och klinker i lugn och ro genom att beställa hem kakel- och klinkerprover. En robust och elegant rektangulär klinkerplatta med slittålighetsklass 4. Klinkerplattor består av en bränd keramisk platta av lera. Den största skillnaden mellan klinker och kakel är att tätheten är avsevärt högre i klinkerplattan jämfört med kakelplattan. Det gör att klinkerplattan har bättre hållfasthetsegenskaper samt större beständighet mot olika påverkningar som avnötning, frost, kemikalier etc. Klinkerplattor går att använda på både väggar och golv men detsamma gäller inte för kakel. När du beräknar åtgången för din badrumsrenovering är det bra att lägga till 10% på åtgången för att vara säker på att det räcker. SlittålighetsklassSlittålighet mäts i en skala mellan 2 - 5. Klassen visar glasyrens hårdhet och hur väl den klarar nötning över tid. Det är i glasyren som ofta mönstret/färgen ligger, och därför är det viktigt att välja en platta som är anpassad för rätt miljö. Här nedan följer en redovisning om varjeklass: Klass 2- klinkerplattanär rekommenderad för inomhusbruk med lågt slitage exempelvis i badrum och toalett. Klass 3- Klinkerplattanär rekommenderad för inomhusbruk med medium slitage, exempelvis i badrum, kök, vardagsrum, hall och terrass. Klass 4- Klinkerplattanär rekommenderad att tåla högt slitage som exempel publika utrymmen som kontor, konferensrum etc. Klass 5- Klinkerplattanär rekommenderad att tåla mycket högt slitage och kan användas i butiker och andra platser där hög trafik förekommer.

39.95 kr


Produkt från:
BYGGmax