Rivning Klinker

I vår tjänst Rivning av befintligt klinker ingår: • Rivning av befintligt klinker. Din uppgift:• Mäta upp badrummets golvyta i kvadratmeter. Ta golvets längd x golvets bredd så får du ut golvets kvadratmeteryta. • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. Tips från experterna:• Glöm inte att beställa vår tjänst ”Storsäck” för borttransport av rivnings- och restavfall. • Tänk på att förbereda ett utrymme där de demonterade delarna kan förvaras. Materialchecklista för rivning av klinker• Mjölkpapp • Maskeringstape • Storsäck

650.20 kr


Produkt från:
BYGGmax
 
 
  • september 2016
  • juli 2015