Montering Vägghängd Toalett

I vår tjänst Montering av vägghängd toalett ingår: • Montering enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Din uppgift:• Mät upp ytan där den vägghängda toaletten ska placeras, längd, bredd och djup. Kontrollera att den vägghängda toaletten får plats på den tänkta ytan. • Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. Tips från experterna:• Kolla att väggkonstruktionen är rätt konstruerad för att klara av att bära en vägghängd toalett. I vissa fall krävs en förstärkning av väggkonstruktionen. Materialchecklista för montering av vägghängd toalett• Vägghängd toalett inklusive spolsystem och spolknapp. • Bygg-&våtrumssilikon

2,924.88 kr


Produkt från:
BYGGmax