Trälim

BYGGmax Trälim Inne är ett snabbtorkande trälim för inomhusbruk. Trälim Inne fungerar utmärkt vid limning av möbler, fur, spånplattor m.m.ArbetsbeskrivningYtorna ska ha god passning vara rena, torra och fria från olja och fett eller dylikt. Fuktkvoten i trä bör vara 8 - 12%. Minimum +10°C appliceringstemperatur, gäller för lim, trä och lokal. Applicera limmet jämnt på ena ytan och pressa samman omgående. Håll limfogen under press tills limmet torkat. Miljö och hälsaProduktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som vådligt eller brandfarligt. Teknisk DataBindemedel: PVAc-dispersion Färg: Vit, torkat lim är transparant Densitet: 1,07 kg/liter Torrhalt: ca 46% Appliceringshjälpmedel: Tandad spackel, pensel Limåtgång: 150 - 200 g/m² Fuktbeständighet: Klass D2 Härdningstid: Full styrka efter ca 24 timmar. Rengöring: Verktyg rengörs med vatten när limmet är vått, torkat lim avlägsnas mekaniskt Tvätta händer med tvål och vatten. Lagring: 1år vid +10 till +20ºC i sluten förpackning.

44.95 kr


Produkt från:
BYGGmax