Snickerispackel

BYGGmax Snickerispackel är ett färdigblandat, snabbtorkande akrylspackel. AnvändningsområdenSnickerispackel för trä- och snickeriarbeten inom- och utomhus, har hög vidhäftning till underlaget samt är lättslipat. Kan bredspacklas på större ytor. Vid användning utomhus ska spacklet skyddas mot fukt genom övermålning. ArbetsbeskrivningYtorna skall vara rena, torra och fria från partiklar. Målade ytor tvättas eller slipas. Sugande underlag och obehandlat trä bör grundas före spackling. Metallytor ska korrosionsskyddas. Applicera spacklet med en stålspackel. Slipning och övermålning kan ske efter ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, och avdammas före målning. Miljö och hälsaProduktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, inte klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. Teknisk dataBindemedel: Akryl-dispersion Fyllmedel: Vit dolomitmarmor Kulör: Vit Kornstorlek: 0 - 0,03 mm Skikttjocklek: max 2 mm Materialåtgång: ca 0,5 liter/m2 bredspackling vid 0,5 mm skikttjocklek Torktid: ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek Rengöring: Ej torkat spackel rengörs med vatten, torkat spackel mekaniskt. Händer och hud rengörs med tvål och vatten. Förpackning: 500 ml tub Lagringstid: 1 år i oöppnad förpackning vid +10°C till +20°C.

30.95 kr


Produkt från:
BYGGmax